SOMMARPROGRAM 2020

Sommarprogrammet för 2020 kommer under våren.

Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år

 

Translate »