PG 920997-4

Kort om Ingmarsö Byalag
Ingmarsö Byalag är en ideell förening som ska verka för öns bästa och ta sig an frågor som inte hanteras av andra föreningar.
Du är medlem i byalaget om du äger fastighet på ön eller är myndig och mantalsskriven på ön. Byalaget tar inte ut någon årsavgift. I stället förutsätter arbetet frivilliga bidrag från medlemmarna. Byalagets styrelse arbetar utan ekonomisk ersättning.

Byalagets stadgar i PDF format

Styrelsen uppskattar dina synpunkter. Ta gärna kontakt med någon av dess medlemmar och kom gärna till årsstämman som normalt hålls sista lördagen i maj på Lurkan!

  1. Byalaget har sedan starten 1996 arbetat med för Ingmarsöborna viktiga frågor som naturvård, avfallshantering och förbättrade båtförbindelser.
    Det är främst två stora frågor som engagerar byalaget 2015 och framöver:
    Roslagsvattens hantering av hushållens sopor. Det kommunägda bolaget har inlett en översyn av hanteringen därför att sopsäckarnas vikt anses vara ett arbetsmiljöproblem. För att ta tag i frågan har byalaget bildat en arbetsgrupp som för diskussioner med Roslagsvatten för att hitta bästa möjliga lösning på problemet.
  2. Öppna landskap på Ingmarsö. Byalaget har dragit igång projektet Ingmarsö kulturlandskap vars uppgift är att bidra till att hålla landskapet öppet. Arbetet kan ses som en fortsättning på ”Naturvårdsprojektet” som byalaget drev 2012–2014 med ekonomiskt stöd av EU. Läs mer under fliken Projekt.

De senaste åren har Ingmarsö Byalag bland annat arbetat med:
Ingmarsökartan. Med ekonomiskt stöd av EU har byalaget producerat en detaljerad karta över Ingmarsö, Brottö och grannön Finnhamn där flera markerade vandringsleder finns med. På kartans baksida kan du läsa en hel del information om öarna. Kartan är gratis och finns i affären. Länk till Ingmarsökartan här.
Badplatsen. Byalaget har ställt i ordning en allmän badplats med en liten sandstrand inne i Femsundsviken.
Hemsidan. Byalaget har utvecklat och driver ingmarso.se, en på alla sätt fri och obunden sajt vars uppgift är att informera om vad som händer på ön och ge en bild av Ingmarsö som ett trevligt resmål för turister.
Hjärtstartare. Byalaget äger den defibrillator som finns placerad i en låda på affärens fasad till vänster om ytterdörren. Det är öns räddningstjänst som ansvarar för att hjärtstartaren är i funktionsdugligt skick.
Skärgårdsrådet. Byalaget är öns representant i Skärgårdsrådet där Österåker arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård.
Bland tidigare insatser vill byalaget särskilt framhålla att Norrgården räddats undan exploatering:
Norrgården är ett gammalt skärgårdshemman mitt på ön vars sista ägare testamenterat fastigheten till kommunen – som började planera för att stycka av marken och sälja villatomter. Efter långa förhandlingar lyckades byalaget nå en överenskommelse med kommunen som innebär att Norrgården nu är tillgänglig för Ingmarsöborna genom Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola. Läs mer om Norrgården på ingmarso.se.

PG 920997-4

 

Translate »