Om Ingmarsö Byalag

Ingmarsö Byalag

Ingmarsö Byalag är en ideell förening som verkar för öns bästa och tar sig an frågor som inte hanteras av andra föreningar. Byalaget bildades också för att öka samverkan mellan öns föreningar.
Du är medlem i byalaget om du äger fastighet på ön eller är myndig och mantalsskriven på ön.
Byalaget tar inte ut någon medlemsavgift. I stället förutsätter arbetet frivilliga bidrag från medlemmarna. Byalagets styrelse arbetar utan ekonomisk ersättning.

Styrelsen uppskattar dina synpunkter. Ta gärna kontakt med någon av dess medlemmar och kom gärna till årsstämman som normalt hålls sista lördagen i maj på Lurkan.

Byalagets styrelse tar till vara medlemmarnas intressen gentemot kommun och region med målet att samhällsservicen på ön ska vara likvärdig med den på fastlandet. Främst arbetar styrelsen med skola och barnomsorg, trafikfrågor och arbetslivs- och miljöfrågor.

För aktuell information läs aktuell verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan!

Bidra till byalagets verksamhet!
Swisha till 1236157879
PG 920997-4

Byalagets stadgar i PDF format

Translate »