Karta över Ingmarsö

En utförlig och informativ karta finns över Ingmarsö, Brottö och grannön Finnhamn. Den är tänkt att fungera som en vägvisare till de natur- och kulturvärden som finns på öarna, samt att vägleda besökare. Flera vandringsleder är markerade, och på baksidan finns en hel del information om öarna. Kartan har gjorts av en arbetsgrupp inom byalaget med ekonomiskt stöd av EU. Fullt utvikt mäter den 80×42 cm och finns gratis i affären på Ingmarsö.

Hämta Ingmarsökartan som pdf-fil

 

Translate »