2018-11-08
Stort stöd för Ingmarsö Kulturlandskap
Läs aktuell rapport om verksamheten!
Ingmarso Kulturlandskap, info rmationsbrev okt-nov, 2018

2017-11-20
Vägen ovanför Femsund
Vägen över diket från Lillträsk till Femsund har satt sig under åren och har gjort det svårt att köra traktor där utan risk för att välta. Vi har nu börjat att fylla ut med krossat tegel från Norrgården. Efter vintern ska det på ett nytt lager med grus. Det finns nu mycket vatten i markerna efter allt regn och Lillträsk har hög vattennivå vilket syns vid vägen ovanför Femsund.

Nytt tak på ladugården
Med medel från Leader/Stockholmsbygd har nu ladugården fått nytt tak. Med ett tätt tak kan vi fortsätta att under nästa år göra i ordning nedervåningen till fårstall.

2017-08-18
Nu har vi sammanställt frågor och svar från vår workshop under samtalskvällen.
Läs sammanställning!

2017-08-03
Ingmarsö Kulturlandskap – summering av vandringen och samtalskvällen

Vi var 35 personer som med stort intresse deltog i vandringen med Anna Koffman och efterföljande samtalskväll i missionshuset. Alla var överens om att vårt vackra kulturlandskap måste bevaras och utvecklas.
Många visade intresse att få delta i arbetet med tillsyn av djur och med att sätta upp stängsel. Man kunde också tänka sig att bidra ekonomiskt till verksamheten, särskilt om man får veta vad pengarna specifikt ska användas till. Stort intresse finns för att köpa lammskinn och lammkött.

Arbetsgruppen fortsätter med att slutföra de åtaganden vi har mot Leader/Stockholmsbygd. Norrgårdsstiftelsen har för första gången också sökt jordbrukarstöd för hävd av några betesmarker som hålls öppna av får- och hästbete och kompletterande betesputsning.

Detta kräver insatser från både djurägare och de som arbetar administrativt i arbetsgruppen.

Till säsongen 2018 hoppas vi att fårstammen har utökats med både egna och inlånade djur och att berörda marker har stängslats. Norrgårdens ladugård ska vara klar för användning.
Information läggs löpande ut på Ingmarsös hemsida.

Se bildspelet!

2017-03-02
Ingmarsö Kulturlandskap jobbar på!
Vi har nu fått bidrag från Ö-fonden och Leader/Stockholmsbygd och kan reparera taket på Norrgårdens ladugård och förbereda bottenvåningen för fårstall. Vägen ovanför Femsund har sjunkit och ska repareras så att vi kan köra traktor ner till gärdena utan risk. Stängsel ska köpas in och sättas upp på de marker som i första hand ska bli betade.

Vid Femsund kommer vi att stängsla så att det blir korridorer med fri passage för de som går.

De medel vi nu har fått gör att vi kan komma igång med viktiga investeringar men mer bidrag behövs framöver. Djurhållarna ökar på antalet djur till så många som vintertid får plats i ladugården. På sikt behöver vi en ny ladugård som rymmer den större mängd djur som behövs för att hålla markerna öppna.

Frivilliga arbetsinsatser och pengabidrag behövs! Vi återkommer med mer information.

    

Translate »