Miljöarbete på Ingmarsö

Byalaget har fortsatt miljöarbetet på Ingmarsö som med olika intensitet pågått sedan 80-talet då nuvarande område för ”sopgård” utvecklades i ett framgångsrikt projekt för källsortering och kompostering som Lasse Westling mfl ansvarade för. Nu har vi sedan 2013 åter försökt uppmärksamma kommunen och Roslagsvatten på den viktiga källsorteringen ur miljösynpunkt. Vi har också fört samtal med kommunen angående kommunens miljömål och vad målen innebär för oss på ön. Kommunpolitikerna har nu beslutat att stödja att Ingmarsö får en Återvinningscentral (ÅVC) för att utöka möjligheten att källsortera. Modellerna och erfarenheterna från ÅVC som byalaget har pekat på finns på Möja och Svartsö. Där har man inhägnad ÅVC som är bemannad vissa tider för inlämning av avfall i samtliga fraktioner inklusive byggavfall och miljöfarligt avfall.

Planer på ÅVC
Vid ett möte på Ingmarsö den 19 feb informerade Roslagsvatten/Österåkers vatten att dom kommer att påbörja en planering för att kunna föreslå sin styrelse och kommunen att en ÅVC ordnas på Ingmarsö. Förutsättningarna är goda på den nuvarande platsen för sopkomprimatorn , ”sopgården” , som en gång iordninggjordes för en källsortering. Platsen står där och väntar och kan användas direkt.

Vad kan du göra för miljön?
En viktig förutsättning för att vi ska bidra till miljöarbetet i väntan på en ÅVC är att vi alla komposterar vid vår egna fastighet. Det blir fantastisk jord till rabatter, trädgårdsland, bärbuskar och blomkrukor! Komposterbart avfall beräknas utgöra 40% av vårt hushållsavfall och behöver gå tillbaka till jorden. Så om du inte är odlare så sprid bara ut jorden så den kommer med i det biologiska kretsloppet. Är du osäker på hur man gör så finns det flera mycket erfarna komposterare på ön som du kan fråga!

FORTSÄTT KOMPOSTERA ELLER BÖRJA NU!
Och fortsätt använda de möjligheter till källsortering som redan finns på ön med grovsopor, miljöfarligt avfall, glas och tidningar!

Translate »