Gästhamnen invigd!

Så kom då äntligen dagen, den första maj 2019, när Leif och Lena Eklund klippte det blågula bandet vid trappan upp till servicehuset i Ingmarsös nya gästhamn. Visserligen saknas fortfarande en hel del av de utlovade servicefunktionerna, men det är ändå lätt att se var till exempel bastun, kontoret eller toaletterna ska vara.

Ett hundratal ingmarsöbor och besökare hade samlats på grusplanen framför det nya servicehuset för att vara med om invigningen. Delar av Ingmarsö Hafsband underhöll en stund innan dagens konferencier Cicci Renström Suurna presenterade den första invigningstalaren Elisabet Wennlund som har varit ledare för hela projektet med nya gästhamnen. Elisabet berättade i korta drag hur planerna framskridit och betonade allt ideellt arbete som lagts ner. Nästa talare var Mats Örblom från SeaStop, den största finansiären. Han hyllade den bortgångne visionären Henri Tengvall, som ansåg att de 40 miljoner i EU-bidrag som upprustningen av 21 gästhamnar i Stockholms, Ålands och Finlands skärgårdar ”var det största som hänt skärgården sedan ryssen härjade här 1719”.

Landshövding Sven-Erik Österberg, kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher och skärgårdsregionrådet (tidigare titel landstingsrådet) Gustav Hemming talade alla om den stora vikten av en levande skärgård, ett blomstrande näringsliv, bra transporter och möjligheter för fler att bosätta sig i skärgården.
Hemming tipsade dessutom projektgruppen att gå vidare med nya satsningar när de ändå var igång.
Det replikerade Elisabet snabbt på och berättade om arbetshamnen och återvinningscentralen.

Ulf Hedquist som representerade Ingmarsö Utveckling AB, som ska driva gästhamnen berättade att på servicehuset 45 kvm ryms fyra duschar, fyra toaletter, en bastu, en tvättstuga och ett kontor. Dessutom finns en anläggning som kan avsalta 14 000 liter vatten per dygn och och ett reningsverk som kan rena 6 000 liter avloppsvatten per dygn.
Unikt för den nya gästhamnen är besättningarnas möjlighet att kunna sortera även komposterbara sopor.
Bryggan kommer att ha 30 + 5 gästplatser och djupet kommer att vara mellan 4,5 och 7 meter. Elektricitet och gratis wifi kommer att tillhandahållas.

Leif och Lena Eklund som så framgångsrikt drivit Ingmarsös ”gamla” gästhamn fram till 2017 kallades fram och klippte bandet. Som ett symboliskt tecken på att budkaveln går vidare fick den nya gästhamnen en av de blå roddbåtar som gästerna i den gamla kunde ro till affären eller krogen med.

Att rita ett hus och bygga efter den ursprungliga planen går sällan utan svårigheter, men om man ska bygga i strandkanten och delvis på gammal sjöbotten kan man vara säker på att problemen blir många. Det har byggets projektledare Ulf Hedquist, med stor hjälp av Kjell Torlén, verkligen fått erfara. Tillsamman med byggnadsfirman Täljö Gård AB (Lars Hedman och hans tre polska medarbetare) har de fått tänka om och tänka nytt många gånger. De har alltid hittat bättre lösningar än de ursprungliga.

Till exempel då det visade sig att berget var mycket brantare än man trott på husets norrsida och man då fick göra en annan lösning för grundkonstruktionen för reningsverk och avlopp. Men även om några dagars arbete återstår innan allt fungerar som planerat är gästhamnen nu invigd med pompa och ståt.

Translate »