13 september, 2019

Glädjande nyhet på mötet om kulturlandskapet!

På mötet på Lurkan där 40 personer samlats i lördags, berättade arbetsgruppen för Ingmarsö kulturlandskap om hur det har gått under året med att hålla jordbrukslandskapet öppet och hur viktigt detta är för allas vårt välbefinnande.

Verksamheten har ju hittills drivits på ideell nivå men på mötet blev den stora nyheten att vi nu, genom ett generöst bidrag från Björn Carlson, kan bygga ett bostadshus på Norrgården. Det gör att vi kan få en långsiktig lösning och kan erbjuda jordbruksarrende inkl. bostad för en professionell jordbrukare/naturvårdare.

Norrgårdstiftelsens styrelse och styrgruppen för Ingmarsö Kulturlandskap drar nu igång projektet omgående med husbygge och att leta bonde.

För mer information kontakta:
Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070-529 30 32
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073-556 72 53
Anna Koffman, anna_koffman@hotmail.com, 0708-123 096

Translate »