V41(7/10-13/10)

Semestervikarien här. Har inte riktigt samma koll på vad som händer på ön som Lotta.
Men Oktoberfesten blev lyckad som alla evenemang på Lurkan.

Folk från Roslagsvatten är på väg ut till ön för att börja planeringen av vår nya återvinningscentral som vi hoppas är klar till våren.

I naturvårdsprojektet pågår planering för nytt bostadshus på Norrgården.Södergårdsgärde ska slås i veckan och tackorna ska betäckas. Det sköter i år baggarna Snygg-Evert och Curt.

Translate »