2021-03-08

Inbjudan till samrådsmöte om TÖP, Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Arbetet med kommunens översiktsplan går vidare med det tematiska tillägget på en mer detaljerad nivå som berör oss på Ingmarsö. Passa på att få information och att ställa frågor!

Inbjudan till samrådsmöte