2021-03-29

Skärgårdsröster – TÖP
I helgen före samrådsmötet om TÖP (Tematiskt tillägg till Översiktsplanen) den 12/4 sänder Skärgårdsröster ett informationsprogram där projektledaren Gösta Bergman presenterar hur kommunen arbetat med projektet med fokus på skärgården.
Lyssna på Play-versionen när som helst från och med torsdagen den 8/4 eller på din radio!
OBS! Glöm inte att anmäla dig till samrådsmötet! Se länk nedan!