2021-05-30

Vägföreningens årsstämma
Vägföreningens styrelse har beslutat att skjuta upp Årsstämman till söndag 4 juli kl. 13.00. Detta pga av förväntade ändringar gällande restriktioner med anledning av pandemin. Kallelse och handlingar inför stämman kommer skickas inom kort. Ev motioner vill vi ha senast 20 juni på vagforeningen@ingmarso.se märkt med namn och fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter. Avi för medlemsavgift skickas med handlingarna och enligt beslut på stämman 2020 är avgiften 1500kr per andel och år.