2021-10-11

Projektgruppen för arbetssökargruppen har nu avslutat projektet

Sedan det första mötet vi hade i Lurkan hösten 2019 har ett antal spår och även många nya idéer skapats och följts upp för att skapa en ny arbetsplats för flera arbetssökare på ön. Vi har haft kontakt med flera företag där vi hoppats på fortsättning, men processerna har tagit mycket lång tid. Pandemin gjorde det inte lättare att få företag att vilja etablera sig med ett litet kontor på ny plats. Ett väldigt stort arbete med otroligt många timmars jobb har lagts ner på projektet av medlemmarna i projektgruppen.

I augusti 2021 fick vi kontakt med växelchefen på Cabonline. En koncern bestående av Taxi Kurir, Sverigetaxi och Top Cab, och som är rikstäckande. Alla arbetssökarna (totalt 11 personer) fick chansen att vara med och vi blev tre som valde att börja vår anställning den 31 aug.

Projektgruppen har bestått av Anci Nordwall, Elisabet Wennlund, Jane Thenstedt och Lise-Lotte Johanson samt Kristina Eineborg och Ann-Catrin Skogström som kommunens representanter.

Eftersom vi nu fått arbete väljer vi att avsluta projektet och vill också tacka för det stora stöd och engagemang vi fått av alla er andra på ön!

Anci, Jane Lise-Lotte & Elisabet