Mötet om sophanteringen

Rekordmånga deltog på mötet om sophanteringen den 28 april på Lurkan.
Det visar på att frågan engagerar !
Läs minnesanteckningarna om bl a vad kommunen och Roslagsvatten utlovade!

Translate »