Rapport från Roslagsvatten ang ÅVC och framtida sortering av förpackningar

Rapport från Roslagsvatten ang ÅVC och framtida sortering av förpackningar

“Byggandet av Ingmarsös nya återvinningscentral har pågått nu i ca tre veckor. Projektet verkar fortskrida enligt plan vilket är roligt. Även om projektet antagligen kommer bli klart i år så öppnar vi anläggningen fullskaligt först under våren 2023. På anläggningen kommer ni privatkunder kunna lämna allt ert farliga avfall, elavfall och grovavfall (exempelvis: trasig soffa, gammal grill, plastleksaker, trärester mm). Dvs samma saker som ni nu kan lämna på ÅVC-färjan. Utöver dessa avfallsslag kommer vi även ta emot förpackningsmaterial (samma material som i pilotprojektet dvs metall-, plast och pappersförpackning). Lite förenklat kan man säga att det som inte ni ska lämna i restavfallet (soppåsen) kan ni lämna på Ingmarsö ÅVC. I takt med att anläggningen färdigställs kommer vi återkomma med mer detaljerad information om sortering, öppettider mm.
För verksamheter/företag kommer vi se över hur en mottagning skulle kunna genomföras på ett kontrollerat sätt. Formerna för det har vi ännu inte klara utan vi kommer återkomma om det längre fram.”
Translate »