Avfallshantering

2021-05-26
Källsortering och insamling av förpackningar
Nu startar Roslagsvatten en försöksperiod med insamling av förpackningar vid fastigheterna hos fastboende på Ingmarsö.
Läs information från Roslagsvatten!

2020-11-04
Avfallsplan 2030 forts.
Byalaget har nu samlat in synpunkter på  avfallsplanen och skickat in till ansvariga på kommunen.
Läs byalagets inskickade synpunkter på avfallsplanen!

2020-10-14
Avfallsplan 2030
Nu är det viktigt att påverka kommunens avfallsplan 2030. Läs på kommunens hemsida och lämna synpunkter före 8 november!
Länk till information om Avfallsplan 2030 på kommunens hemsida!
Byalaget bevakar frågan och lämnar också in synpunkter till kommunen. Skicka gärna dina synpunkter till byalaget också, Maila till byalaget!

2020-06-03
Möte med Roslagsvatten
Med från Roslagsvatten var Peter Nyström, avfallschef, och från kommunen Kristina Eineborg, näringslivschef. Ett 25-tal öbor var med på mötet.

Mötet inleddes med särskilda frågor för näringslivet på ön och därefter det som mest angår öborna.

Först några förklaringar:
Kommunen ansvarar för hantering av:
Matavfall (komposterbart)
Restavfall (vanliga soppåsen)
Grovavfall från hushållen (det som vi lämnar på färjan)
Farligt avfall från hushållen (typ färgrester)

Kommunen ansvarar inte för hantering av:
Förpackningar, papp, glas och metall
Tidningar
Verksamhetsavfall, avfall från företag

Förpackningsinsamling
En ny förordning som skulle träda i kraft 2021 innebar att det skulle krävas tillstånd för insamling av förpackningar och att avtal skulle tecknas för hela riket. De två som sökte tillstånd blev inte godkända av Naturvårdsverket så från och med 2021 samlas inte förpackningar in så som läget ser ut idag. Nya besked förväntas från politiken…

Normalt samarbetar kommunerna och förpackningsinsamlarna med insamlingsplatser och transporter.

Matavfallsinsamling
Nytt är också att matavfall ska samlas in vid varje fastighet från och med 2021 men dispens kommer att sökas för skärgården där man ska kunna ha lokala lösningar och egen kompostering.

Insamlingsplats
Sopsäckarna ska fasas ut till år 2025. Vi kan räkna med att det kommer att bli som på Möja, att man får går till insamlingsplatser med soporna.

ÅVC
Vår ÅVC öppnas igen i höst, till att börja med för inlämning av grovavfall. När situationen är löst för förpackningsinsamling kommer antagligen det också att finnas. ÅVC kommer att vara öppen för alla som har abonnemang, kanske med någon typ av kortlås.

Vår ÅVC blir ett pilotprojekt för Roslagsvatten som uppskattar vårt engagemang!

 Gästhamnen
Vi tror att det kommer att bli problem med sopor från gästhamnen när många båtgäster vill bli av med sina påsar.

Vi har också märkt att en del öbor som kanske inte har rätt eget abonnemang lämnar sina sopor vid norra och södra.

Peter Nyström lovade att återkomma med hur vi ska lösa problemet.

Här finns Peter Nyströms presentation:

Avfallsmöte 20200603

Translate »