Missionshuset

SOMMARPROGRAM 2021!

Länk till missionshusets program 2021

Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år

 

Translate »