Missionshuset

 

Läs sommarprogrammet för 2022 här!

 

Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år

 

Translate »