Missionshuset

SOMMARPROGRAM 2020

Läs programmet för 2020!

Gåva till Ingmarsö Missionshus, plusgiro 414 03 62-7
Medlemsavgift till Ingmarsö Frikyrkoförsamling, 100:- per år

 

Translate »