Promenera

Vandra i skön skärgårdsnatur

På Ingmarsö finns flera markerade vandringsleder. Här tipsar vi om ett par av dem. Mer om vad du kan se längs stigarna framgår av Ingmarsökartan.

Båtluffarleden. Leden har fått det namnet därför att det går att ta sig över från Ingmarsö till grannön Finnhamn med roddbåt. Båtluffarleden är en markerad vandringsled som startar vid Södra Ingmarsö och passerar Kålgårdsön. Finnhamn och Kålgårdsön har så stort värde för det rörliga friluftslivet att länsstyrelsen utsett områdena till naturreservat. På vägen passerar du Ingmarsös badplats vid Femsund samt fina badklippor på Kålgårdsön.

På vägen passerar du restaurerade betesmarker vid Femsundsviken. Vandrar du genom hagen i maj möts du av hundratals blommande adam & eva. Liksom alla orkidéer är den fridlyst.

Stigen på Kålgårdsön är omväxlande och går genom hällmarksskog, tidigare åkermarker, förbi Bockvikens badklippor.

Roddbåten till Finnhamn hittar du där leden tar slut längst i nordöst. Du tar båten och ror över till den andra stranden. Båten som finns där tar du sedan på släp och ror tillbaka till stranden du startade från. Därefter ror du över till angöringen på Idholmen. När du gått i land ska det alltså finnas en båt på Idholmen och en på Kålgårdsön redo för nästa båtluffare.

Hela Båtluffarleden är cirka 6 kilometer lång.

Brottö
Den som går vägen upp från Brottö ångbåtsbrygga möter ett vackert, böljande skärgårdslandskap med åker och äng, ståtliga ekar och kor som betar. Vägen går längs en gärdsgård som byggts upp enligt gamla metoder. Den har samma sträckning som den haft sedan urminnes tider. På krönet avtecknar sig gammal bebyggelse.

Norrgårdsslingan. Det är en kortare markerad vandringsled runt sjöarna Storträsk och Lillträsk mitt på Ingmarsö. Stigen startar vid bygdegården Lurkan och en badplats vid Femsund. Skogen är lätt att ströva i och består av hällmarkstallskog och frodig lövskog. Lillträsk är en skogstjärn omgiven av tallmosse och riktigt trolsk naturskog. Norrgårdsslingan är 3,8 kilometer.

Lär dig mer om Allemansrätten!

Translate »