2021-10-11

Projektgruppen för arbetssökargruppen har nu avslutat projektet

Sedan det första mötet vi hade i Lurkan hösten 2019 har ett antal spår och även många nya idéer skapats och följts upp för att skapa en ny arbetsplats för flera arbetssökare på ön. Vi har haft kontakt med flera företag där vi hoppats på fortsättning, men processerna har tagit mycket lång tid. Pandemin gjorde det inte lättare att få företag att vilja etablera sig med ett litet kontor på ny plats. Ett väldigt stort arbete med otroligt många timmars jobb har lagts ner på projektet av medlemmarna i projektgruppen.

I augusti 2021 fick vi kontakt med växelchefen på Cabonline. En koncern bestående av Taxi Kurir, Sverigetaxi och Top Cab, och som är rikstäckande. Alla arbetssökarna (totalt 11 personer) fick chansen att vara med och vi blev tre som valde att börja vår anställning den 31 aug.

Projektgruppen har bestått av Anci Nordwall, Elisabet Wennlund, Jane Thenstedt och Lise-Lotte Johanson samt Kristina Eineborg och Ann-Catrin Skogström som kommunens representanter.

Eftersom vi nu fått arbete väljer vi att avsluta projektet och vill också tacka för det stora stöd och engagemang vi fått av alla er andra på ön!

Anci, Jane Lise-Lotte & Elisabet

2021-09-01

Uppföljning av förra informationsbrevet från Ingmarsö Kulturlandskap och Norrgårdens Lantbruk
Hej alla vänner av Ingmarsö!
Efter utskicket av vårt förra informationsbrev har vi fått lite frågor. Det är ett gott tecken på att informationen har nått ut och det tycker vi är bra! Vi är angelägna om att den information vi skickar ut är tydlig och beskrivande varför vi här förmedlar frågorna och de svar vi givit.
Läs mer här!

2021-08-27

Nytt informationsbrev från ingmarsö Kulturlandskap och Norrgårdens Lantbruk
Hej alla vänner av Ingmarsö!
Oj oj så tiden rinner iväg. Snart är vi inne i sköna september efter en varm och solig sommar. Med det sagt är det dags för en uppdatering och vi hoppas att ni tar er tid att läsa igenom nedanstående information.
Läs infobrev 2, 2021!

2021-08-26

Stockholm Nordost, kommunerna i nordost, har lämnat remissvar på Sjötrafikutredningen del 1.
Detta remissvar är till stor del ett resultat av TÖSgruppens, skärgårdsrådets/kommunens och byalagets långsiktiga arbete med trafikutvecklingen. Det stärker möjligheterna att utveckla en trafik som ger mer åt alla grupper, fastboende, deltidsboende och rörligt friluftsliv.

Byalaget företräder alla fastighetsägare på Ingmarsö med utöar och har därmed till uppgift att driva allas intressen. Detta innebär att det ibland blir kompromisser.

Att anpassa trafiken till övriga trafikplaner och samhällsutvecklingen i stort samt till resandemönster skapar utrymme för mer trafik där och när den efterfrågas. Samhället i stort och speciellt vår region är föremål för en omfattande framtidsplanering. Inom regionen är Stockholm nordost föremål för omfattande utbyggnad vilket redan pågått en tid. I den planen ligger anpassning av kollektivtrafiken. Där måste även sjötrafiken integreras för att systemet ska fungera. Systemet är stort och komplext. Många viljor finns från grupper med olika behov. Dock måste helheten beaktas för att det ska fungera.

Utformning och finansiering av bryggor, godshantering och i stort sett all verksamhet i ett ösamhälle på vår Kärnö påverkas av sjötrafiken. Allt hänger ihop och ingen är oberörd av sjötrafik på en ö.
Här finns remissvaret att läsa!

V 31 (2 aug – 8 aug)

Vikarien igen.
2 augusti och för en del är semestern slut redan. Nu verkar det bli en övergång till mera normalt sommarväder med lite regn ibland. SMHI verkar ha svårt att bedöma var skurarna passerar. Ett bra sätt är att titta på apparna Regnradar, Viva och den lokala väderstationen på Husarö och sedan planera dagens utflykter. Trevlig fortsättning på sommaren, nu tar Lotta över igen.

2021-07-27

Tack alla ni som redan skänkt stora summor till Hattes Ladugård!
Gensvaret har varit fantastiskt. Vi är nu uppe i nästan 260 000 kronor av de totalt 600 000 vi har som mål att samla in. Vi är många fastigheter som kommer att trängas på minnestavlan vid Norrgården.
Läs hela infobrevet!