Bertil Ågren

2021-09-01

Uppföljning av förra informationsbrevet från Ingmarsö Kulturlandskap och Norrgårdens Lantbruk
Hej alla vänner av Ingmarsö!
Efter utskicket av vårt förra informationsbrev har vi fått lite frågor. Det är ett gott tecken på att informationen har nått ut och det tycker vi är bra! Vi är angelägna om att den information vi skickar ut är tydlig och beskrivande varför vi här förmedlar frågorna och de svar vi givit.
Läs mer här!

2021-08-27

Nytt informationsbrev från ingmarsö Kulturlandskap och Norrgårdens Lantbruk
Hej alla vänner av Ingmarsö!
Oj oj så tiden rinner iväg. Snart är vi inne i sköna september efter en varm och solig sommar. Med det sagt är det dags för en uppdatering och vi hoppas att ni tar er tid att läsa igenom nedanstående information.
Läs infobrev 2, 2021!

2021-08-26

Stockholm Nordost, kommunerna i nordost, har lämnat remissvar på Sjötrafikutredningen del 1.
Detta remissvar är till stor del ett resultat av TÖSgruppens, skärgårdsrådets/kommunens och byalagets långsiktiga arbete med trafikutvecklingen. Det stärker möjligheterna att utveckla en trafik som ger mer åt alla grupper, fastboende, deltidsboende och rörligt friluftsliv.

Byalaget företräder alla fastighetsägare på Ingmarsö med utöar och har därmed till uppgift att driva allas intressen. Detta innebär att det ibland blir kompromisser.

Att anpassa trafiken till övriga trafikplaner och samhällsutvecklingen i stort samt till resandemönster skapar utrymme för mer trafik där och när den efterfrågas. Samhället i stort och speciellt vår region är föremål för en omfattande framtidsplanering. Inom regionen är Stockholm nordost föremål för omfattande utbyggnad vilket redan pågått en tid. I den planen ligger anpassning av kollektivtrafiken. Där måste även sjötrafiken integreras för att systemet ska fungera. Systemet är stort och komplext. Många viljor finns från grupper med olika behov. Dock måste helheten beaktas för att det ska fungera.

Utformning och finansiering av bryggor, godshantering och i stort sett all verksamhet i ett ösamhälle på vår Kärnö påverkas av sjötrafiken. Allt hänger ihop och ingen är oberörd av sjötrafik på en ö.
Här finns remissvaret att läsa!

V 31 (2 aug – 8 aug)

Vikarien igen.
2 augusti och för en del är semestern slut redan. Nu verkar det bli en övergång till mera normalt sommarväder med lite regn ibland. SMHI verkar ha svårt att bedöma var skurarna passerar. Ett bra sätt är att titta på apparna Regnradar, Viva och den lokala väderstationen på Husarö och sedan planera dagens utflykter. Trevlig fortsättning på sommaren, nu tar Lotta över igen.

2021-07-27

Tack alla ni som redan skänkt stora summor till Hattes Ladugård!
Gensvaret har varit fantastiskt. Vi är nu uppe i nästan 260 000 kronor av de totalt 600 000 vi har som mål att samla in. Vi är många fastigheter som kommer att trängas på minnestavlan vid Norrgården.
Läs hela infobrevet!

V30 (26/7-1/8)

Semestervikarien igen. Mitt i semesterperioden och mycket folk på ön. Gästhamnen fullbokad och det verkar  de andra gästhamnarna i skärgården också vara.
Väldigt bra ordning på Coop nu när kön är utanför och inte korkar igen hela affären. Så borde det alltid vara under högsäsong.
Algblomningen verkar vara på gång, låt inte era hundar bada!
Upptäckte i går färskt viltsvinsbök på tomten så de verkar vara kvar på ön. Välbehövligt regn i mitten av veckan enligt SMHI.
Mötte just en golfbil på vägen med en liten kille vid ratten, men det har jag tjatat om tidigare….

Translate »