Händelse

Miljöarbete på Ingmarsö

Byalaget har fortsatt miljöarbetet på Ingmarsö som med olika intensitet pågått sedan 80-talet då nuvarande område för ”sopgård” utvecklades i ett framgångsrikt projekt för källsortering och kompostering som Lasse Westling

Read More »

Nytt på hemsidan!

Nu har vi påbörjat en förändring av vår hemsida. Till att börja med denna ruta där vi kommer att lägga ut aktuell information med utrymme för lite längre texter och

Read More »
Translate »