GDPR

INFORMATION OM GDPR
När Ingmarsö Byalag behandlar era personuppgifter är vi personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ändamålet till varför Ingmarsö Byalag samlar in dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig i frågor som Byalaget arbetar med. Den rättsliga grunden vi använder oss av vid behandling av dina personuppgifter är samtycke. Personuppgifterna vi samlar in kommer endast användas av Ingmarsö Byalag för kommunikation som rör Byalagets arbete. För uppfyllnad av ändamålet kommer Ingmarsö Byalag att spara dina personuppgifter.

Du har rätt att begära en rapport på vilka personuppgifter Ingmarsö Byalag behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det kan göras kostnadsfritt en gång per år. Du har också rätt att få felaktig information rättad, personuppgifter raderade eller flyttade, återkalla samtycket när som helst. Du har alltid rätt att framföra eventuella klagomål rörande behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Om du har frågor runt hur Ingmarsö Byalag behandlar dina personuppgifter, kontakta oss eller skicka in en förfrågan rörande dina personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda mejladressen byalaget@ingmarso.se och ange Till dataskyddsombud.

Translate »