Hastighetsbegränsning vid södra Ingmarsö

2020-11-13
Trafiksituationen till sjöss vid södra Ingmarsö upplevs av många som osäker med mycket korsande trafik och fartyg som passerar i hög fart. Byalaget jobbar därför för att införa en fartbegränsning i området för att öka trafiksäkerheten.
En ansökan om fartbegränsning till sjöss har skickades till Länsstyrelsen men fick avslag 2019-05-09. Byalaget överklagade beslutet till regeringen men tyvärr avslogs även den.
Det senaste som hänt i frågan är att tidningen Skärgården skrivit om hur svårt det är för enskilda att få igenom fartbegränsningar till sjöss (nr 46 2020). För att öka chanserna att få till en fartbegränsning är det bra om fler uppmärksammar problemet och ansöker om en fartbegränsning hos Länsstyrelsen.

Translate »