Ingmarsö Utveckling AB

Ingmarsö Utveckling AB bildades år 2017 av ett antal näringsidkare på Ingmarsö för att stödja företagsutveckling och besöksnäring på ön.

Först i tur stod Ingmarsö Gästhamn som riskerade att läggas ner.
Ekonomiskt stöd från ägarna och Central Baltic har gjort det möjligt till en omstart med bygge av bryggor och servicehus.
Från och med år 2020 arrenderas hamnen ut och skapar på så vis nya arbetstillfällen på ön.
Hamnen har blivit en av de mest populära i mellanskärgården vilket har ökat på omsättningen i bl. a. affären och krogen.

Nu väntar nya projekt för Ingmarsö Utveckling AB!

Translate »