Museet

museuminvigning2013

Ständigt nya berättelser på Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum

Sedan 2012 finns på Ingmarsö ett skärgårdsmuseum som speglar livet på öarna Ingmarsö och Brottö från 900-talet fram till idag.

Museet är sprängfyllt av berättelser och ting; allt från skrönor och historia till kläder, prylar och båtar. En filmhörna visar filmer och bildspel om speciella händelser.

Hembygdsmuseet är inrymt i ett gammalt magasin som hör till Norrgården, ett gammalt skärgårdshemman där det finns möjligheter till bed & breakfast.

Under de år som museet har funnits har vi gjort utställningar kring affärernas historia på Ingmarsö och Brottö, vi har presenterat några minnesvärda kära djur lite närmare och vi har visat hur man klädde sig förr. Vi har återuppfört det gamla vagnslidret och fyllt det med båtar och annat och vi har startat ett projekt om skärgårdsspråket. År 2015 lyfte vi särskilt hur skärgården påverkades av andra världskriget och vi följde en svensk-estnisk familjs dramatiska flykt i en liten öppen båt till Sverige och till slut Ingmarsö. Vi har också djupdykt i jordgubbarnas historia på Ingmarsö. Ett annat tema har varit hur det är att växa upp på Ingmarsö och möjligheterna att stanna kvar året runt som vuxen. Sommaren 2019 samarbetade vi med resten av skärgården i projektet som lyfte fram minnet av de förfärliga rysshärjningarna år 1719. Då skövlades mycket av skärgården, men Ingmarsö klarade sig mot alla odds.

-Vi tycker att det är jätteviktigt att ha nya projekt och teman varje år så att besökare tycker att museet är levande och ständigt intressant, säger ordföranden Agneta Sundgren. Det är viktigt att man vill komma tillbaka och att man inte tror att man har sett allt för att man har besökt museet en gång.

Glädjande nog så kommer allt fler besökare ”utifrån”, alltså inte bara de som bor på ön. Även utländska turister har ökat och intresset brukar vara stort.

I sommar kommer museet att satsa på att berätta om postrodd, strömmingsrodd, tävlingar och andra roddar som var så viktiga förr i tiden och ibland än idag. Vi berättar om hur det gick till, vilka olika båtar som fanns och hur lång tid det tog mm. Ett spännande projekt som sätter ett kärt ting i fokus – roddbåten!

Museet är öppet varje lördag och söndag mellan 13.00 och 15.00 hela sommaren. Vi tar gärna emot grupper och vi kan också öppna vid andra tider vid behov och i mån av tillgängliga guider.
Ring för besked till Agneta 0708-962102 , Hans 0705- 170949, Eva 0739-866119 eller Therese 0704- 530606 samt håll utkik på hemsidan, www.ingmarso.se

Translate »