Vägföreningen

Vår styrelse bor ju på olika ställen på ön, MEN VI SER INTE ALLT! Därför är vi väldigt tacksamma för all information som ni alla kan och vill ge oss.
Vår mejladress är vagforeningen(@)ingmarso.se, använd den MYCKET (ta bort parenteserna i mailadressen)!

Tunga transporter

Kontakta alltid Vägföreningen inför tunga transporter. Tung transport ska generellt sett undvikas då vägen är blöt. Rekommenderat axeltryck är maximalt 5 ton.Historia

Ett första embryo till en vägförening på Ingmarsö var 1958 när man förhandlade sig till ett bidrag för att hålla vägarna så is och snöfria så att man kunde framföra häst med vagn utan problem.

Den 25 augusti 1966 skickades en ansökan om att få bilda en vägsamfällighet på Ingmarsö underskrivet av vägstyrelsen för ”Ingmarsö väghållningsskyldige” Oskar Eriksson, Lennart Malmgren, Lars Ljungberg, Kjell Andersson och Voldemar Zeisig, Först den 1 januari 1977 kunde samfälligheten Ingmarsö vägförening starta. Då valdes Per-Oskar Eriksson till ordförande.

Protokoll Årsstämma 2023

Protokoll extra stämma 221126

Protokoll Årsstämma 2022

Nyhetsbrev 2022-03-02

Protokoll Årsstämma 2021

Information från Vägföreningen 5 maj 2020

Informationsbrev 230508

 

Translate »