Insamling till Hattes Ladugård vid Norrgården

 

Skänk pengar till Hattes ladugård vid Norrgården
En ny ladugård. Det är allt som behövs för att Ingmarsö ska få en ny lantbrukare. Därför görs nu en insamling för att ladugårdsbygget ska bli verklighet.

 Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, flikiga betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd skog lockar människor till ön.

För något år sedan gick Ingmarsös siste lantbrukare i pension. Plötsligt hotades det öppna skärgårdslandskapet som vi känner det. Stora delar av skärgården håller redan på att växa igen.

Åsa Furuhagen och hennes familj är sommarboende på ön sen generationer.

    • Vi älskar den här ön. Tillsammans måste vi hjälpas åt att bevara det unika med Ingmarsö och dit hör ju ett levande jordbruk.
    • Jag vet att Hatte skulle älska den här idén med kor och en riktig ladugård på Norrgården. Hans hjärta brann för Ingmarsö och både han och min mamma Birgitta var engagerade i kulturlandskapet och naturen på ön. Nu måste vi hjälpas åt att förverkliga planerna för ladugården så vi får tillbaka de betande korna på Ingmarsö, säger Åsa Furuhagen. (Hatte Furuhagen, 1930 – 2021, författare och känd radio- och TV-profil som bl. a samarbetade med Hasse & Tage i Mosebacke Monarki och Att angöra en brygga)
    • Det går fort… det är NU vi måste hjälpas åt/agera för att rädda vårt vackra jordbrukslandskap. Sly och buskar skjuter upp så fort marker läggs i träda. Ska vi kunna ha det öppna landskapet som vi älskar på Ingmarsö krävs betande boskap, säger Åsa Furuhagen, en av initiativtagarna till insamlingen.

Men för att inte Ingmarsö snabbt skulle växa igen bildades ett ideellt initiativ med målet att få en arrendator att återuppta lantbruket på ön.

Nu håller detta på att lyckas. En arrendatorsbostad har finansierats genom generösa donationer och byggs just nu. Och till årsskiftet flyttar en familj in i där och påbörjar arrendet. Visionen är betande boskap på ön och ett litet mejeri med osttillverkning och en gårdsbutik.

Men.

En sak återstår innan dessa planer kan bli verklighet.

Finansiering och byggnation av en ny ladugård och en modernisering av Norrgårdens historiska lada. Det behövs en gödselplatta och urintank som godkänns av Jordbruksverkets handläggare.

Insamlingen vänder sig till Ingmarsöbor men också till boende på grannöar och besökare.

Gåvor kan vara på 60, 1600 eller 5000 kronor.

Pengarna går oavkortat till bygget av Hattes ladugård på Norrgårdens marker. Hatte Furuhagen älskade sitt Ingmarsö därför har hans arvingar via Hattes minnesdonationer lagt en grundplåt till insamlingen på 35 000 kronor. Men det behövs betydligt mer än så.

 

    • Vi hoppas att fastighetsägare på ön ska ta huvudansvaret. Men alla som vill bidra ska göra det. Totalt handlar det om cirka 600 000 kronor som behövs, säger Åsa Furuhagen.

Varje fastighet som skänker 1650 kronor (vilket är de pengar som behövs för ladugården uppdelat per fastighet) blir del av minnestavlan som kommer placeras vid Norrgården.

Den som skänker 10 000 kronor eller mer får, om man vill, sitt namn på en plakett på ladugårdsväggen för all framtid.

Swisha pengarna idag eller betala via bankgiro.

Bankgiro (Norrgårdsstiftelsen) 5814-7828

Swish (Norrgårdsstiftelsen) 1230951475

Ange er fastighetsbeteckning.

 

Translate »