Om Ingmarsö Byalag

Ingmarsö Byalag

Ingmarsö Byalag är en ideell förening som verkar för öns bästa och tar sig an frågor som inte hanteras av andra föreningar. Byalaget bildades också för att öka samverkan mellan öns föreningar.
Du är medlem i byalaget om du äger fastighet på ön eller är myndig och mantalsskriven på ön.
Byalaget tar inte ut någon medlemsavgift. I stället förutsätter arbetet frivilliga bidrag från medlemmarna. Byalagets styrelse arbetar utan ekonomisk ersättning.

Styrelsen uppskattar dina synpunkter. Ta gärna kontakt med någon av dess medlemmar och kom gärna till årsstämman som normalt hålls sista lördagen i maj på Lurkan.

Byalagets styrelse tar till vara medlemmarnas intressen gentemot kommun och region med målet att samhällsservicen på ön ska vara likvärdig med den på fastlandet. Främst arbetar styrelsen med skola och barnomsorg, trafikfrågor och arbetslivs- och miljöfrågor.

Byalagets stadgar i PDF format

För aktuell information läs aktuell verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan!

Verksamhetsberättelse Ingmarsö Byalag 2022-2023

Protokoll Byalagets Årsstämma 2023

Ingmarsö byalag ekonomisk årsrapport 2022-2023

Så här hittar Du kommunikation/information om byalagets verksamhet

  •  Verksamhetsplanen visar vilka frågor vi arbetar med under kommande verksamhetsår. Den presenteras på årsmötet.
  •  Du hittar också aktuell information om frågorna vi arbetar med på hemsidan  under ”Byalaget”.
  •  Vid uppdatering/ny information i aktuell fråga gör vi också ett inlägg på FB ”Ingmarsö samåkning och annat av intresse” med länk till hemsidan under ”Byalaget”.
  •  Informationsmöten i olika aktuella frågor anordnas 1-2 gånger/år. Det annonseras på anslagstavlor, FB ”Ingmarsö samåkning ”samt på hemsidan. Sammanfattning från dessa möten hittar du på hemsidan.
  • Byalagets anslagstavlor finns vid Norra hamnen, Södra Ingmarsö innan affären samt vid Skogsbacken ( avtagsvägen mot Lurkan)

Kontakta gärna Byalagets styrelse!
Ingmarsö Byalag, Box 289, 130 25 Ingmarsö
Skicka mail till Ingmarsö Byalag

Vad kan Du göra? Läs hemsidan under ”Byalaget” regelbundet!

Bidra till byalagets verksamhet!
Swisha till 1236157879
PG 920997-4

Translate »