Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2021

 Funktion  Namn  Telefon
Ordförande: Pia Lille 0730 56 70 42
Vice ordförande: Victor Wahlcrantz 0762167352
Sekreterare och  webmaster: Anci Nordwall 0704532700
Kassör: Karin Gällnö 0704 43 16 93
 Ledamot: Cicci Renström-Suurna 0708755317
Ledamot: Fredrik Runsiö 0706290336
Ledamot: Matti Müller 0704455875
 Ledamot Sara Furuhagen 0739061439
Adjungerad som byalagets representant i Norrgårdsstiftelsens styrelse Bertil Ågren 0735567253

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se

Valberedning
Bertil Ågren, sammankallande
Åsa Furuhagen
Stefan Ljungberg

Translate »