Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2023

 Funktion  Namn  Telefon
Ordförande: Pia Lille 0730 56 70 42
Vice ordförande: Victor Wahlcrantz 0762167352
Kassör: Karin Gällnö 0704 43 16 93
 Ledamot: Cicci Renström-Suurna 0708755317
Ledamot: Fredrik Runsiö 0706290336
Ledamot: Matti Müller 0704455875
 Ledamot Sara Furuhagen 0739061439
Ledamot Helena Helgö 0763982769
Ledamot William Anderson 0705589595

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se

Valberedning
Åsa Furuhagen, sammankallande
Stefan Ljungberg
Lars Westling

Translate »