Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2021

 Funktion  Namn  Telefon
Ordförande: Elisabet Wennlund 0707 71 71 71
Vice ordförande: Pia Lille 0730 56 70 42
Sekreterare och  webmaster: Bertil Ågren 0735 56 72 53
Vice sekreterare: Cicci Renström-Suurna 0708 75 53 17
 Kassör: Karin Gällnö 0704 43 16 93
Bitr. webmaster: Anci Nordwall 0704532700
Suppleant Karin Johansson 0707917439
 Ledamot Stefan Ljungberg 0705 93 14 32
Ledamot Victor Wahlcrantz

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se
Nedan personer är kontakt åt följande förening/projekt på ön

Bertil Ågren Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola, Ingmarsö Kulturlandskap.
Elisabet Wennlund Ingmarsö frikyrkoförsamling

Valberedning
Lotta Ljungberg, sammankallande
Kalle Torlén
Åsa Furuhagen
Ulf Hedqvist

Translate »