Byalagets styrelse

Byalagets styrelse vald vid årsmötet 2020

 Funktion  Namn  Telefon
Ordförande: Elisabet Wennlund 0707 71 71 71
Vice ordförande: Pia Lille 0730 56 70 42
Sekreterare och bitr. webmaster: Bertil Ågren 0735 56 72 53
Vice sekreterare: Cicci Renström-Suurna 0708 75 53 17
 Kassör: Karin Gällnö 0704 43 16 93
Webmaster: Lotta Ljungberg 0707 17 22 27
 Ledamöter & suppleanter Stefan Ljungberg 0705 93 14 32
Henrik Pettersson 0736 79 31 41
Patrik Hinders 0768 84 61 51

Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen direkt eller mejla till  byalaget@ingmarso.se
Nedan personer är kontakt åt följande förening/projekt på ön

Patrik Hinders Samfälligheten S:10
Henrik Pettersson Ingmarsö Vägförening
Lotta Ljungberg Ingmarsö Bygdegårdsförening, Skärgårdsrådet Österåker
Bertil Ågren Stiftelsen Ingmarsö Norrgård & Skola, Ingmarsö Kulturlandskap.
Elisabet Wennlund Ingmarsö frikyrkoförsamling

Valberedning
Christer Sandberg
Kalle Torlén
Björn Zabell

Translate »