Sjötrafiken

2021-08-26
Storstockholms nordöstra kommuner har lämnat remissvar på sjötrafikutredningen del 1.
Här finns remisssvaret att läsa!

Stockholm Nordost 2021-02-04
Sjötrafikutredningen, samrådsredogörelse efter remiss
Läs samrådsredogörelsen

2021-02-04
Lägesrapport om sjötrafikutredningen
Läs information om sjötrafikutredningen

2020-09-22
Sjötrafikutredningen
Här kan man läsa sjötrafikutredningen, öppnas i separat fönster. Länk till sjötrafikutredningen
Ett remissutlåtandet redovisades på byalagets möte om sjötrafiken. Detta är inlämnat av en grupp öbor på initiativ av Anna Koffman. Läs remissutlåtandet
Här kan man läsa sammanställningen av svar från kommunens enkät: Resultat från sjötrafikenkäten

Minnesanteckningar från byalagets möte om sjötrafiken 2020-09-20: Läs minnesanteckningarna

2019-12-05
TÖS-rapport december 2019
Ny upphandling på G för området Boda- Svartsö -Ingmarsö -Husarö – Äpplarö -Åsättra .
Detta är det enda område som ej är upphandlat ännu.
Det blir en annan form av upphandling,en koncessionsupphandling.
Upphandlingsprocessen har länge bromsat arbetet kring trafiken.
Nu skymtas ljus i mörkret!
TÖS gruppen fungerar som remissinstans mot kommunen.
Kommunen i sin tur jobbar mot trafikförvaltningen inom regionen.
En utredning om kommande sjötrafik pågår inom regionen.
Det finns några frågor om tillgänglighet för alla i tabell 12 vinter som jobbas på nu från TÖSgruppen.
Även en del problem kring Åsättra med djup mm är på agendan.

2018-02-28
TÖS-rapport februari 2018
Gruppen har träffat SLL och kommunen och öppnat upp för ett väldigt bra kommande samarbete.
SLL är lyhörda och förstår vår tankegång, ser lösningar men sånt här tar tid.
Vill vi har bättre busstrafik behöver vi åka mer buss (tillgång/efterfrågan) och vi i vår del är riktigt dåliga på att ta bussen.
Nästa träff i maj. Under tiden har gruppen kontakt med både kommun och SLL

2017-09-12
TÖS-rapport sep 2017
Gruppen har träffats några gånger under sommaren. Vi har bl a pratat anslutning till bryggorna på Åsättralinjen /anslutning till annan kollektivtrafik, godstrafik och nya upptagningsområden.

Vi har under hela sommaren försökt få till ett möte med Landstingets trafikförvaltning, som inte verkar vilja träffa oss.

Oro för vinter finns inte minst från öarna utanför Ingmarsö. Alla Holly-turer går inte, det är svårt att ta med sig varor och alla får inte åka.

Gruppen jobbar på och vi hoppas inom kort få en sittning med trafikförvaltningen.
Löpande info – när vi har nåt att rapportera -kommer senare under hösten

2017-03-29
TÖS – Trafikgruppen Österåkers Skärgård

Vi var några stycken från Österåkers Skärgårdsråd som ville att trafiken på vår trad Åsättra – Möja skulle förbättras och följa reglerna i RUFS, den regionala utvecklingsplanen för skärgården.

Gruppen utökades med fler personer, kommunen blev mer engagerad och så blev vi TÖS, Trafikgruppen för Österåkers Skärgård.

Det här har gruppen gjort hittills

TÖS har hittills lyckats med att få till helgtrafik och en kvällstur i veckan (allt enligt RUFS).

Utveckling

Gruppen har sedan börjat skissa på hur trafiken skulle kunna utvecklas:

  • Trafiken ska fungera året runt.
  • Trafiken ska möjliggöra arbetspendling, 6-turen och 18-turen ska finnas året runt.
  • Dagturerna ska finnas kvar på onsdagar och fredagar.
  • Tidtabellerna för båt och buss ska synkroniseras.
  • Man ska kunna ta gods på turerna från Åsättra.
  • Nya linjesträckningar som ger bättre förbindelser mellan öarna, även arbetspendling mellan öarna.
  • Basturlista – samma tider året runt (inte som nu fyra turlistor).
  • Utöka trafiken till Edö.

Förslaget kallas ”Ringar på vattnet” (Blomman).

Vad händer nu?
En skrivelse har gjorts och kommunstyrelsen i Österåker har antagit förslaget som också har skickats till Landstingets trafikförvaltning.

Detta nytänk kan bli något stort för hela skärgården!

2017-03-25
Här kan man läsa kommunstyrelsens beslut.
KS ringar på vattnet

Translate »