Översiktplanen

2021-02-04
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2040, Kust och skärgård, samrådsversionen.
Dokumentet finns att hämta från kommunen.
Hämta filen, OBS 52 mb stor

 

Translate »