Kulturlandskap

 

    

Ingmarsös jordbrukslandskap
Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, flikiga betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd skog lockar många besökare och fritidsboende till ön.
De senaste ca 50 åren har markerna brukats av en och samma lantbrukare. Han har successivt avvecklat sin verksamhet för att gå i pension och har ingen efterföljare. De flesta markerna ägs av olika ägare runt om på ön.
För ett antal år sedan insåg man att markerna riskerar att snabbt växa igen och sökte och fick bidrag till röjning och nya stängsel för en del marker. Några familjer har får som har betat och vinterfoder har skördats på markerna.

Ingmarsö Norrgård
Norrgården ägs av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, instiftare är Österåkers kommun och Ingmarsö Byalag. På gården finns de två bostadshusen, där det drivs Bed & Breakfast, de gamla ekonomibyggnaderna, varav två inrymmer Ingmarsö Brottö Hembygdsmuseum och ladugården. Markerna utgörs mest av skog men också åkermark vid Norrgården, Bastugärdet och Kvarngärdet.

Ingmarsö Kulturlandskap
Norrgården är en lantbruksfastighet och stiftelsen administrerar landskapsvården som kallas för Ingmarsö Kulturlandskap. Ytterligare bidrag har erhållits till inköp av en del jordbruksmaskiner och redskap. Bidragsgivare hittills har varit Leader, Länsstyrelsens skärgårdsmedel, Ö-fonden och Österåkers kommun. Frivilliga bidrag har kommit från boende på ön.

Nytt skede
På sikt går det dock inte att driva denna typ av verksamhet vidare med enbart ideellt arbete. Djurhållningen är trots allt varit på hobbynivå och har inte gett något överskott. En önskan har varit att få en ny lantbrukare att ta över hela verksamheten. En av markägarna på ön har också insett detta och har erbjudit sig att bekosta ett nytt bostadshus som är en förutsättning för att få en ny lantbrukarfamilj att ta över. Bygget har startat och det nya huset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2021.

Arrendator till Norrgården
Under våren 2021 fortsätter diskussionerna om arrende med några intresserade lantbrukare och vi räknar med att ha ett avtal kan bli klart innan sommaren. Vår förhoppning är att den nya arrendatorn flyttar in vid kommande årsskifte och att deras verksamhet kommer igång under våren 2022. Arrendet omfattar Norrgårdens åkermarker, ladugården och bostadshuset. Arrendatorn får sedan avtala med övriga markägare på ön om markskötsel. Markerna ska enligt avtalet skötas med bete, jordbruk och slåtter.

Bidra gärna till Ingmarsö Kulturlandskap genom att Swisha till nr 1230951475 eller scanna QR-kod:

Läs om Biotop & florainventering
Rapport floraförändring111115
Läs Markinventering, Ingmarsö Naturvårdsprojekt
Kart- och bildbilaga
Läs intervju med Rolf Månsson

Translate »