Kulturlandskap

 

    

Ingmarsö Kulturlandskap

Markerna på Ingmarsö är präglade av hundratals år av småskaligt jordbruk. De små, flikiga betesmarkerna och vallarna finns kvar och det vackra landskapet och orörd skog lockar många besökare och fritidsboende till ön.

De senaste ca 50 åren har markerna brukats av en och samma lantbrukare. Han har nu successivt avvecklat sin verksamhet för att gå i pension och har ingen efterföljare. De flesta markerna ägs av olika ägare runt om på ön. Markerna riskerar att snabbt växa igen.

För ett antal år sedan insåg man detta och sökte och fick bidrag till röjning och nya stängsel för en del marker. Några familjer har får som betar och vinterfoder har skördats på markerna.

Norrgården ägs av Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, instiftare är Österåkers kommun och Ingmarsö Byalag. Markerna som tillhör gården är mest skogsmark men avsikten är att även de övriga jordbruksmarkerna på ön ska fortsätta att brukas.

Gården är en lantbruksfastighet och stiftelsen administrerar landskapsvården som kallas för Ingmarsö Kulturlandskap. Ytterligare bidrag har erhållits till inköp av en del jordbruksmaskiner och redskap. Bidragsgivare hittills har varit Leader, Länsstyrelsens skärgårdsmedel, Ö-fonden och Österåkers kommun. Frivilliga bidrag har kommit från boende på ön.

På sikt går det dock inte att driva verksamheten vidare med enbart ideellt arbete. Djurhållningen är trots allt på hobbynivå och ger inget överskott. En önskan har varit att få en ny lantbrukare att ta över hela verksamheten. En av markägarna på ön har också insett detta och har erbjudit sig att bekosta ett nytt bostadshus som är en förutsättning för att få en ny lantbrukarfamilj att ta över. Bygglov och startbesked är nu klart och huset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2021.

När planerna blev kända och spreds i fackpress hörde en mängd lantbrukare av sig och visade intresse. Ett förslag till arrendeavtal med stiftelsen och markskötselavtal med de olika markägarna har förberetts. När bygget av den nya bostaden är igång startas rekryteringen av ny lantbrukare.

Läs om Biotop & florainventering
Rapport floraförändring111115
Läs Markinventering, Ingmarsö Naturvårdsprojekt
Kart- och bildbilaga
Läs intervju med Rolf Månsson

Translate »