Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet i Österåkers kommun arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård. Rådet medverkar bland annat i kommunens planarbeten för att värna om skärgårdens natur och kulturvärden.

Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens skärgård.

Ingmarsö Byalag har en representant i skärgårdsrådet som utses av byalagets styrelse.

Länk till Skärgårdsrådet på kommunens hemsida

Translate »