VÄLKOMNA PÅ MÖTE MED ROSLAGSVATTEN

“Avfallshantering på Ingmarsö – nu och i framtiden, på väg mot hållbara samhällen”
Peter Nyström avfalls- och miljölogistikchef Roslagsvatten
Plats: Lurkans utomhusgård – vi håller avstånd
Ta med handskar så kan vi använda mikrofonen till frågor
Tid: Den 3 juni kl 16.00  för näringsidkare
kl 17.30 för samtliga fastighetsägare
( uppdelade tider för att ge utrymme åt olika frågeställningar, ni är förstås välkomna att deltaga båda tiderna om ni så önskar)

Byalaget har sedan många år arbetat med att få återvinning av olika slag på Ingmarsö som vi en gång hade. Miljö- och hållbarhetsfrågor står på byalagets dagordning!

Just nu kan vi sortera glas, tidningar dagligen och grovsopor två gånger per år förutom hämtning av hushållssopor.

Vi har sedan 2013 försökt få ytterligare fraktioner att sortera såsom förpackningar av olika slag – plast, kartong, plåt samt byggavfall. Kompostera gör man med fördel på egen fastighet. Vår förhoppning har varit att källsorteringen skulle kunna utökas på en Återvinningscentral, ÅVC.

Nu är ny lagstiftning på gång- hur påverkar det oss på Ingmarsö och vår önskan att utöka källsorteringen och bidraga till ett hållbart samhälle?

Hur blir det med vår ÅVC som utlovats av kommunen?

Välkomna!
Ingmarsö byalags styrelse

Translate »